Projekt 

POŘÍZENÍ STROJŮ NA ZPRACOVÁNÍ MASA: UDÍRENSKÉ KOMORY A MASÍROVACÍ ZAŘÍZENÍ
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů. V rámci projektu budou nahrazeny stávající výrobní zařízení za zařízení nová, technologicky vyspělejší, čímž dojde ke zvýšení kvality výrobků, zefektivnění výrobního procesu a úspoře nákladů.

V rámci projektu byly pořízeny dvě nové udírenské komory a horizontálním prouděním vzduchu a masírovací zařízení pro marinování masa.

projekt_EU

1